logo

Maturski i stručni ispit

U subotu, 24.aprila 2021.godine, učenici završnih razreda polažu maturski i stručni ispit iz Crnogorskog- srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.

Svi kandidati su u obavezi da budu u školi najkasnije u  10 sati i da sa sobom ponesu identifikacioni dokument sa matičnim brojem i fotografijom.

Kolektiv Gimnazije Kotor im želi uspješan radni dan!