logo

JU Gimnazija Kotor

Kotorska Gimnazija je sa dubrovačkom i zadarskom najstarija gimnazija na prostorima prethodne Jugoslavije.To je važna činjenica za kulturnu istoriju Boke i Crne Gore, jer je riječ o jednom od najznamenitijih kulturnih spomenika.

Gradska javna škola u Kotoru postoji od 1326.godine, koja je,sudeći po izvjesnim okolnostima i nekim činjenicama iz drugih izvora, osnovana 1285.godine. Od tridesetih godina XV vijeka radi gramatikalna škola-prava srednja škola koja odgovara današnjoj gimnaziji.U XVI vijeku je prerasla u višu srednju školu,u vrstu liceja svoga vremena, što odgovara višoj gimnaziji.Tokom XVII I XVIII vijeka je radila više kao niža srednja škola.Ugasila se poslije pet vijekova svoga rada zajedno sa padom Mletačke Republike/1797.godine/. Od 1811. do 1814. za vrijeme francuske vladavine radi niža gimnazija. Savremena Gimnazija koja radi neprekidno do danas formirana je 1864.godine, za što je imao najviše zasluga Stefan Mitrov Ljubiša, poslanik Boke u Carevinskom vijeću u Beču.Ljubišine zasluge su tim veće ako se ima u vidu da se u svim osnovnim i srednjim školama u Boki i Dalmaciji nastava izvodila na narodnom jeziku.

Integracijom, 1975.godine, Gimnazije, Srednje Pomorske škole i škole za kvalifikovane radnike stvara se jedinstvena obrazovna ustanova - Školski centar Kotor, u okviru koje su se izučavale, pored gimnazijskih i pomorskih usmjerenja, i razne druge struke i zanimanja. Od 1. septembra 2003.godine ponovo rade odvojeno kao dvije potpuno samostalne škole Gimnazija i Srednja pomorska škola. O postojanju i radu Gimnazije,od gramatikalne škole do danas, sačuvana je kompletna arhivska građa.

To što je Kotor od davnina imao svoju školu bitno je uticalo na sjajne kulturne tekovine starih Kotorana koji su se svojim umnim, razboritim i neumornim radom kulturno toliko uzdigli da su gradu Kotoru dodjelili vodeće mjesto među naprednim i kulturnim gradovima na Mediteranu.