logo

Maturanti

Kalendar maturskog/stručnog ispita

Raspored polaganja mature možete preuzeti ovdje

Junski rok

Strani jezik se polaže 1.juna 2011.u 11h

Matematika se polaže 2.juna 2011.u 11h

Izborni predmeti se polažu od 3. do 15.juna 2011.

 

 

Avgustovski rok

Obavezni i izborni predmeti se polažu u periodu od 8. do 19.avgusta 2011.

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti se polažu u matičnoj školi prema kalendaru koji dogovori IC sa direktorima škola “najkasnije 15 dana prije početka ispita”(čl 35)

 

Datumi:

Gimnazije

10.jun 2011. sa početkom u 12h otpočeće polaganje prvog ispita iz izbornih predmeta u svim gimnazijama-ispiti se završavaju najkasnije do 15. juna 2011.

 

Stručne škole

4. jun 2011. sa početkom u 8h otpočeće polaganje prvog ispita iz stručno - teorijskog predmeta u svim stručnim školama-ispiti se završavaju najkasnije do 15. juna 2011.

 

Škole ističu kalendar i objavljuju datume i termine polaganja pojedinih ispita (ili djelova)na oglasnoj tabli škole ili drugom odgovarajućem mjestu u školi u skadu sa važećim pravilnicima.