logo

Direktori

 
 

Direktori, vršioci dužnosti direktora i upravitelji,od postanka škole do danas

 1. Frano Kolurdović, v. d. upravitelja 1864 - 1865.

 2. Lav Martineli, v.d. upravitelja 1864 - 1865.

 3. Jerolim Belamarić, v. d. upravitelja 1865 - 1866.

 4. Jakov dr. Hrdal, v. d. upravitelja1866 - 1867.

 5. Josip Peričić, privremeni upravitelj 1867 - 1869.

 6. Vicko Jelčić, privremeni upravitelj 1869 - 1870.

 7. Glič fra Luiđi, v. d. upravitelja 1870 - 1871.

 8. Vuko Popović, v. d. upravitelja 1871 - 1872.

 9. Luko Zore, privremeni upravitelj 1872 - 1877.

 10. Augustin Dobrilović, upravitelj 1877 - 1907.

 11. Tomo Brajković, v. d. bolesnog upravitelja 1885 - 1886.

 12. Frano Katić, upravitelj 1907 -1912.

 13. Vilim Gros, upravitelj 1912 - 1915.

 14. Antun Majer, v. d. upravitelja 1915 -1918.

 15. Ivo Beloti, direktor 1918.

 16. Bernard Lazari, direktor 1918 - 1919.

 17. Vicko Tripković, direktor 1919 - 1924.

 18. Leopold dr. Netović, direktor 1924 - 1928.

 19. Bruno Marčić, direktor 1928 - 1933.

 20. Dragutin Kokanović, direktor 1933 - 1934.

 21. Fridrih Mesar, v. d. direktora 1934.

 22. Ilija Zorić, direktor 1934 - 1940.

 23. Risto Kovijanić, direktor 1940 - 1941.

 24. Antonio Kalvi, direktor 1941 - 1942.

 25. Alberto de Cukoli, direktor 1942 - 1943.

 26. A. Doljoti, direktor 1943.

 27. Fridrih Mesar, v. d. direktora 1943.

 28. Risto Kovijanić, direktor 1943 - 1944.

 29. Jovan Vukčević, direktor 1945 - 1946.

 30. Dušan Popović, direktor 1945 - 1946.

 31. Jovan Vukčević, direktor 1949 - 1954.

 32. Marko Bošković, direktor 1954 - 1962.

 33. Gracija Pasković, direktor 1962 - 1978.

 34. Milan Vulović, direktor 1978 - 1982.

 35. Mirko Maslovar, direktor 1982 – 2011.

 36. Božo Perović, direktor 2011 -