logo

Riječ direktora

VIZIJA RAZVOJA

U potrebi da participira u procesima reforme obrazovnog sistema, a na osnovu dokumenata o reformi kao i razgovora i težnje o demokratizaciji škole, a u interesu učenika i zaposlenih u JU Gimnazija Kotor predlažem sljedeću viziju rada:

 • Škola sa sjajnim izlaznim rezultatima učenika. Pod izlaznim rezultatima podrazumijevaju se i oni egzaktni, kao što je uspjeh na državnoj maturi i takmičenjima znanja, ali i oni manje egzaktni no podjednako važni, a to su: zadovoljstvo svih u školi, osjećaj prihvaćenosti i kompetencije, razvoj zajedničkog duha i osjećaja pripadnosti našoj školi.
 • Škola koja ravnomjerno razvija i obrazovne i vaspitne komponente.
 • Škola je ustanova u kojoj se ni na trenutak ne smije izgubiti iz vida učenik pojedinac i njegove potrebe. Svaki je učenik jedinstveno i kompleksno biće, tako da i zajednički obrazovni sadržaji moraju biti protkani humanim i toplim odnosom, a mora se učiniti što je moguće više da učenik u školi dobije mogućnost razvijanja svih dimenzija svoje ličnosti. Zato aktivnosti u školi trebaju biti što raznovrsnije i posticati i intelektualni, fizički, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj.
 • Škola sa visokom bezbjednošću učenika i svih zaposlenih (u školi, na ekskurziji, izletu…)
 • Škola u u kojoj se njeguju sljedeće vrijednosti: znanje, solidarnost, identitet i odgovornost.
 • Škola u kojoj postoji slobodna saradnja i prijateljsko i konstruktivno međudjelovanje na relaciji učenik – nastavnik – direktor.
 • Škola koja može odgovoriti na potrebe savremenog čovjeka u promjenjivom društvenom okruženju: naučiti kako učiti (mogućnost samoobrazovanja), razvijati sklonost timskom radu, permanentnom obrazovanju i usavršavanju, jačati i uvježbavati mogućnost povezivanja podataka iz različitih područja, naglašavati važnost logičkog razmišljanja.
 • Škola koja je savremena i funkcionalna zahvaljujući stalnom tehnološkom opremanju.
 • Škola u kojoj je razvijena svijest o vlastitom nacionalnom identitetu i važnosti očuvanja kulturne baštine, u kojoj su prihvaćene opštecivilizacijske vrijednosti kao što su tolerancija, poštovanje ljudskih prava i djelovanje na demokratskim principima.
 • Škola koja osposobljava za život u multikulturalnom okružju, potiče na aktivan i kreativan život i u kojoj se jača lična odgovornost prema društvenoj zajednici i okolini
 • Škola koja prati potrebe učenika i zaposlenih (stomatološka ambulanta, školska kantina, frizerski salon,…)

MISIJA RAZVOJA

Misiju škole predstavlja način na koji se planira ostvarenje vizije, ona se sastoji od detaljnijeg opisa aktivnosti koje će se preduzimati, kratkoročnih ciljeva koji su definisani kao pojedinačni koraci prema ostvarivanju dugoročnih ciljeva.

 • Ostvariti dobre pretpostavke za upis što kvalitetnijih učenika u gimnaziji (organizovane kontinuirane saradnje s osnovnim školama, održavanjem otvorenog dana gimnazije, izrada flajera sa podacima o školi, izbornim predmetima , kvalitetna i informativna izrada web stranica škole itd.)
 • Kvalitet redovne nastave održavati na najvišem nivou
 • Opremiti kabinete hemije i fizike za izvođenje laboratorijskih vježbi
 • Ostvariti preduslove da u sljedećim školskim godinama učenici mogu da biraju što veći broj izbornih predmeta , u prvom redu predmeta koje učenici u većem broju polažu na maturi, kao i ostalih oblika vannastavnih aktivnosti.
 • Stvoriti preduslove za smanjenje fluktuacije nastavnika u svrhu podizanja stepena kvaliteta nastave i održavanja kontinuiteta kvaliteta
 • Omogućiti nastavnicima napredovanje u stručnim znanjima i vještinama, kako iz matične nauke, tako i iz pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije i metodike kako bi učenici imali na raspolaganju predavače s najvišim stepenom kompetencija
 • Omogućiti učenicima i nastavnicima da razviju svoje potencijale u različitim područjima (socijalno angažovani rad, nauka, umjetnost, ...)
 • Omogućiti zadovoljenje različitih interesa učenika putem niza vannastavnih i vanškolskih aktivnosti koje nijesu dio propisanog nastavnog plana i programa i tako ostvariti preduslove za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • Nastaviti rad postojećih vannastavnih aktivnosti koje tradicionalno djeluju u Gimnaziji
 • Obogatiti školski život pokretanjem novih aktivnosti ili obogaćivanjem već tradicionalnih (npr. humanitarne akcije, školski list, internet klub, rekreacija,sportski dan, novinarska sekcija,školski hor, sekcija za istoriju …)
 • Podsticati učenike da učestvuju u volonterskim i ekološkim akcijama i uspostaviti saradnju sa zainteresiranim organizacijama
 • Nastaviti saradnju s ostalim školama, u prvom redu sa Srednjom Pomorskom školom, Gimnazijomu Tivtu, Budvi i Herceg Novom, kao i gimnazijama iz Zagreba i Novog Sada
 • Uspostaviti kontakt i saradnju sa bivšim učenicima naše škole sada uspješnim univerzitetskim profesorima, ljekarima, sportistima, ekonomistima, piscima…
 • Podsticati učenike na fizičke aktivnosti kao ključnu komponentu kvalitetnog obrazovanja i razvoja- zapostavljanje fizičkog vaspitanja umanjuje kvalitet obrazovanja , sa negativnim posljedicamapo javno zdravlje i zdravstveni budžet budućnosti
 • Organizovati kontinuiranu suradnju s različitim kulturnim i obrazovnim institucijama, posebno muzejima, pozorištima, likovnim galerijama i sl.

Ovo obraćanje direktora Boža Perovića je dio njegovog pristupnog rada "Razvojni plan Gimnazije Kotor", koji u cjelosti možete preuzeti ovdje