logo

Školski odbor

Izabran školske 2018/19

R. br.

Ime i prezime

Zastupa ustanovu

Zvanje

Zaposlen

1

Danica Kovačević

Savjet roditelja

pravnik

Opština Budva

2

Nikola Dragomanović

MP

dr teh. nauka

INA CG Kotor

3

Marina Dulović

MP

prof.

Opština Kotor

4

Sonja Perović Seferović

MP

prof. informatičke nauke

Opština Kotor

5

Nenad Meštrović

presjednik

JU Gimnazija
Kotor

prof. informatike

JU Gimnazija
Kotor