logo

Novi nastavni plan i program

 

Redni broj

Nastavni predmeti-grupe predmeta

I

II

III

IV

Ukupno

 

Sed.

God.

Sed.

God.

Sed.

God.

Sed.

God.

 

A

Opšteobrazovni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Maternji jezik i književnost

3

108

3

108

3

108

3

99

423

 

2.

Matematika

2

72

2

72

2

72

2

66

282

 

3.

Strani jezik

3

108

3

108

3

108

3

99

423

 

4.

Informatika

2

72

-

-

-

-

-

-

72

 

5.

Fizičko vaspitanje

2

72

2

72

2

72

2

66

282

 

 

Društvena grupa predmeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Istorija

2

72

-

-

-

-

-

-

72

 

2.

Geografija

2

72

-

-

-

-

-

-

72

 

3.

Sociologija

-

-

2

72

-

-

-

-

72

 

 

Prirodna grupa predmeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Biologija

2

72

-

-

-

-

-

-

72

 

2.

Fizika

-

-

2

72

-

-

-

-

72

 

UKUPNO A

18

648

14

504

10

360

10

330

1842

 

B

Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Anatomija sa fiziologijom

3+1*

108

-

-

-

-

-

-

108

 

 1.  

Zdravstvena njega

3+2*

108

3+4*

108

-

-

-

-

216

 

 1.  

Hemija i biohemija

2

72

2

72

2**

72

-

-

216

 

 1.  

Mikrobiologija

-

-

3+1*

108

-

-

-

-

108

 

 1.  

Patologija

-

-

2

72

-

-

-

-

72

 

 1.  

Infektivne bolesti sa njegom

-

-

-

-

2+1*

72

-

-

72

 

 1.  

Interne bolesti sa njegom

-

-

-

-

2+2*

72

2+2*

66

138

 

 1.  

Hirurgija sa njegom

-

-

-

-

2+2*

72

2+2*

66

138

 

 1.  

Pedijatrija sa njegom

-

-

-

-

2+2*

72

2+2*

66

138

 

 1.  

Ginekologija i akušerstvo sa njegom

-

-

-

-

-

-

2+1*

66

66

 

 1.  

Neuropsihijatrija sa njegom

-

-

-

-

-

-

2

66

66

 

UKUPNO B

8

288

10

360

10

360

10

330

1338

 

C

Praktična nastava

3

108

5

180

7

252

7

231

771

 

D

Slobodne aktivnosti

1

36

1

36

1

36

1

33

141

 

E

Izborna nastava

2

72

2

72

4

144

4

132

420

 

 1.  

Latinski jezik

2

72

-

-

-

-

-

-

72

 

 1.  

Psihologija i komunikologija

-

-

2

72

-

-

-

-

72

 

 1.  

Gerontologija

-

-

-

-

2

72

 

 

 

 

 1.  

Dječija psihologija

-

-

-

-

2

72

 

 

72

 

 1.  

Zdrava ishrana sa dijetetikom

-

-

-

-

2

72

 

 

72

 

 1.  

Etika

-

-

-

-

2

72

 

 

72

 

 1.  

Humana genetika

-

-

-

-

2

72

-

-

72

 

 1.  

Odabrana poglavlja iz fizike

-

-

-

-

2

72

2

66

138

 

 1.  

Farmakologija

-

-

-

-

-

-

2

66

66

 

F

Profesionalna praksa

15 dana

15 dana

15 dana

 

 

 

G

Broj časova

32

1152

32

1152

32

1152

32

1056

4512

 

H

Broj radnih sedmica

36

-

36

-

36

-

33

-

141

 

Ukupno časova za obrazovni program (A+B+C+D+E) 4512