logo

Stari natavni plan i program

 

Broj časova sedmično

 

1.raz.

2. raz.

3.raz.

4. raz.

MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST

3

3

3

3

ENGLESKI JEZIK

2

2

2

2

FIZIKA

2

2

2

2

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

4

-

-

-

LIKOVNA UMJETNOST

1

-

-

-

ISTORIJA

2

2

-

-

GEOGRAFIJA

2

-

-

-

HEMIJA

2

2

2

-

MATEMATIKA

2

2

-

-

BIOLOGIJA

2

2

2

-

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

4

-

-

-

ZDRAVSTVENA NJEGA

2

4

1

1

LATINSKI JEZIK

2

-

-

-

FIZIČKO VASPITANJE

2

2

2

2

MUZIČKA UMJETNOST

1

-

-

-

MIKROBIOLOGIJA

-

2

-

-

PSIHOLOGIJA

-

2

-

-

HIGIJENA SA ZDRAVSTVENIM VASPITANJEM

-

2

-

-

FARMAKOLOGIJA

-

2

-

-

PATOLOGIJA

-

2

-

-

HIRURGIJA SA NJEGOM

-

2

-

-

INTERNE BOLESTI SA NJEGOM

-

-

2

2

NEUROPSIHIJATRIJA

-

-

2

-

INFEKTIVNE BOLESTI SA NJEGOM

-

-

2

-

USTAV I PRAVA GRAĐANA

-

-

-

1

FILIZOFIJA

-

-

-

2

SOCIOLOGIJA

-

-

-

2

GINEKOLOGIJA SA NJEGOM

-

-

-

2

PEDIJATRIJA

-

-

-

2

MEDICINSKA BIOHEMIJA

-

-

-

2

INTERNE BOLESTI

-

-

-

2

HIRURGIJA

-

-

-

2