logo

Školski pedagog

Školski pedagog : MILENA NENADOVIĆ

Aktivnosti :

  • Rad sa učenicima

  • Rad sa roditeljima

  • Rad na planu psihološko pedagoške edukacije

  • Rad u stručnim organima skole

  • Istraživčki rad

 

Obavezni izborni sadržaji iz psihologije-radionice, saradnja sa lokalnom zajednicom preko projekata, saradnja sa psihijatrijskom bolnicom Kotor i Domom zdravlja, saradnja sa Resursnim centrom Kotor za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora, sa nevladinim organizacijama, Anima, Cazas, Kancelarija za prevenciju narkomanije, Forum sid i mnogi drugi.