logo

Bibliotekar

 

                                            

           Biblioteka raspolaže prostorom od 50 m2 i čitaonicom od 60 m2 i kompjuterski je opremljena.

           Biblioteka je zajednička za učenike Gimnazije i  Pomorske škole. Članstvo čine 1015 učenika i 71 profesor.

U biblioteci se vodi evidencija o nabavci i pozajmici knjiga. Nabavka knjiga i stručne literature uslovljena je potrebom realizacije nastavnog plana i programa. Svaki učenik i profesor, koji koristi bibliotečki fond, ima svoj numerisani karton. Fond knjiga je jedinstven, odnosno zajednički za profesore i učenike, a čine ga 19 656 naslova i 4 450 periodike. Ukupan fond je 24 106. Značajan dio fonda zauzimaju stare rukopisne knjige.U biblioteci radi profesor sa položenim stručnim ispitom bibliotekara.