logo

Uprava škole

  • V.d. direktora prof. Slavica Stupić
  • Računovođa ekon. Sanja Vuković
  • Sekretar Jelena Dudić ( Đorđe Šćekić )