logo

Materijali - Informatički predmeti

Slika 1

Slika 2

 

 

Slika 3

Slika 4

 

 

 

Programerska Sekcija

                                          XO - Program

Vjesala - Source Kod        Vjesala - Program

MineSweeper Source kod    MineSweeper - Program

Memorije Source Kod            Memorije - Program

                                               Potapanje brodova -Program

 

 

Materijali iz predmeta Algoritmi i Programiranje

 

Java GUI

Java GUI2

 

 

Java Hello

Java Prvi

Java Ucenik

Java Sluzbenik

Java Kapetan

Java String

Java Skener

Java Matematika

Java Avion

Java Petlje

Java Vojnik

Java Brod

Java nizovi

Java pripreme

Java Takmicenje - sela

Java Takmicenje - pekara

Java switch

Java Bubblesort

Java Insertionsort

Java Selection sort

Java Upis u Datoteku

Java Takmicenje - prodavnica

Java linearno trazenje

Java binarno trazenje

Java matrice

Java static metode

Java Rekurzija  1     2     3

Java niti

Materijali 1 GIM

Vježba Powerpoint

Vježba Powerpoint sve

TEST

 

Materijali 2 GIM

Vježba upiti     Baza

Vježba upiti 2

 

Baza

Materijali iz Web dizajna

 

Materijali  Ie

Vježba Excel

Vježba Excel 2

TEST

Materijali  IIe

 

 

Materijali  IIIe

 

Baza za vježbu   Vjezba - update

Baza za vježbu 2  Vježba update delete

 

 

Baza     TEST

 

Materijali Im

Vježba Powerpoint sve

 

 

POWERPOINT prezentacije I RAZRED 4 trom.

 

 

Vjezba

Vjezba2

Teorija I razred 4 trom

link1

link2

link3

________________________________________________________________________________